POI's in Edegem

Deze pagina bevat links naar GeoJSON bestanden met daarin de Points Of Intrest (POI) uit de Informatie Vlaanderen API voor de gemeente Edegem. De brondata is te vinden via de Informatie Vlaanderen API voor POI's. De gegevens op deze website worden minstens 1 maal per 24 uur gesynchroniseerd met de data in de API van Informatie Vlaanderen. Meer info over de API is te vinden op de POI Service Web API Help Page.

Gebruik in QGIS

Deze GeoJSON links zijn rechtstreeks in QGIS te gebruiken en het blijft steeds een link naar de gegevens op deze website, zodat steeds de meest actuele gegevens zichtbaar zijn in QGIS. De laag kan toegevoegd worden via:

Gebruik in ArcGIS Desktop

Deze GeoJSON gegevens inladen in ArcGIS gaat ook, maar is minder eenvoudig dan in QGIS en er wordt bovendien een kopie gemaakt die de gegevens van dat moment bevat, maar die niet blijvend geüpdatet wordt met de meest recente gegevens. Om de gegevens in te laden in ArcGIS maken we gebruik van de Python Console. Door deze manier van werken wordt er een kopie van de data gemaakt naar de standaard geodatabase in ArcMap. Meestal is dat C:\Users\<gebruikersnaam>\Documents\ArcGIS\Default.gdb.

Python Code:

import urllib2
import arcpy
from arcpy import env
import json
url="http://poi.michelstuyts.be/edegem/?categorie=GroepsopvangBabysEnPeuters"
laag="GroepsopvangBabysenPeuters"
d = urllib2.urlopen(url)
data=json.load(d)

points=[]
i=0
for x in data["features"]:
    points.append(arcpy.PointGeometry(arcpy.Point(data["features"][i]["geometry"]["coordinates"][1],data["features"][i]["geometry"]["coordinates"][0])))
    i=i+1
arcpy.CopyFeatures_management(points,laag)

Een eenvoudiger alternatief is om gebruik te maken van de Toolbox "geojson-madness" in ArcGIS. Deze toolbox download je gratis en kan je dan vanuit ArcGIS openen. Hij komt dan tussen al je andere tools te staan en je kan eenvoudig GeoJSON importeren van een url of van een bestand.

Gebruik in SAGA GIS

In SAGA GIS worden de gegevens in het geheugen geladen. Dit betekent dat de link met de gegevens op deze website verloren gaat. Hierdoor zitten in SAGA de gegevens van dat moment, maar deze worden niet blijvend geüpdatet met de meest recente gegevens.

GeoJSON kaartlagen

De bestanden gebruiken de projectie WGS84 (EPSG:4326). De data wordt ter beschikking gesteld door Digitaal Vlaanderen met de "Modellicentie Gratis Hergebruik". Elke punt in de GeoJSON-bestanden bevat een eigenschap 'via' waarin een link zit naar de beschrijving van de gegevens met o.a. de eigenaar van de data en de bron van de gegevens.

Alles samen


Totaal aantal POI's: 0

Bron data: Digitaal Vlaanderen